I forbindelse med budsjettbehandling for 2019, ser styret seg nødt til å øke husleien for å dekke økte løpende kostnader. I hovedsak skyldes dette økte kostnader til oppvarming...