Vi har siden jul opplevd problemer med at Oslo kommune ikke har hentet papiravfallet hos oss. Styret har flere ganger vært i kontakt med kommunen og fikk nylig beskjed om at 4 av de avfallsbilene som er laget for å tømme den typen avfalldunker som vi har, er ute av drift. De kan ikke gi noe estimat på når det blir hentet og oppfordrer oss til å daglig rapportere om manglende henting.

Styret oppfordrer derfor alle beboere til å sende tekstmelding til 2401 med teksten «REN Sandakerveien 22 Papir».