Vi har siden jul opplevd problemer med at Oslo kommune ikke har hentet papiravfallet hos oss. Styret har flere ganger vært i kontakt med kommunen og fikk nylig...